[ TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA ]

ZETA zaprawa tynkarska

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach oraz w budownictwie mieszkaniowym. Może być nanoszony na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA jest nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość spoiwa oraz odpowiednio dobrane kruszywo sprawia że gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe - zwiększoną twardość powierzchni oraz bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Dzięki temu doskonale nadaje się do wykonywania zapraw w miejscach narażonych na uszkodzenia podczas eksploatacji - w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach oraz na korytarzach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych. Stanowi doskonałe podłoże pod układanie okładzin ceramicznych oraz malowanie i tapetowanie.

Zastosowanie tynku ZETA zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności cieplnej a uzyskana klasa A1 gwarantuje całkowitą odporność na ogień.

OPAKOWANIA - Worki papierowe 30 kg, luz w silosie. Waga tynku na palecie 1260 kg.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, suche i wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy zagruntować jednym PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

SPOSÓB UŻYCIA

Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach.
Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach agregat, narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za pomocą łaty typu H, a po upływie 80-120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie obróbki tynku należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem "wyciągnięcia" na powierzchnie mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli długiej.

Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejanie płytek ceramicznych, pozostawia się zatarte pacą gąbkową "na ostro". W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, nie należy narażać go na przeciągi bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku.

Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przyjmuje się że tynk o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15 oC wysycha około 21 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych, lub malowana powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach , na paletach w warunkach suchych oraz w silosach i autocysternach.

NARZĘDZIA

Agregat tynkarski, łata "H" łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (szpachla długa, paca stalowa, szpachla kątowa), strug do narożników, paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu.

Autoryzowany wykonawca firmy

  • knauf
  • cekol
  • m
  • cekol
  • m
  • cekol
  • m